Văn bản Pháp quy

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 70/QĐ-THCSQT 15/09/2022 Quyết định công khai các khỏa thu năm học 2022-2023
2 Số: 16/KH-THCSQT 03/05/2023 Kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích và an toàn thực phẩm tại trường học năm 2023
3 14/KH-THCSQT 19/04/2023 Kế hoạch Tháng hảnh động vì trẻ em năm 2023
4 Số: 29/QĐ-THCSQT 04/04/2023 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Quý I năm 2023
5 Số: 05/QĐ-THCSQT 07/01/2023 Quyết định về việc thành lập Tổ mua sắm CSVC và Thiết bị dạy học năm 2023
6 10/TB-THCSQT 31/05/2022 Thông báo Lịch tiếp Công dân
7 Số: 46/QĐ-THCSQT 13/06/2022 Quyết định Công bố công khai kết quả giáo dục, công khai cơ sở vật chất, công khai đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Quế Thuận năm học 2022-2023
8 Số: 10/KH-THCSQT 23/03/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2023
9 Số: 79/QĐ-THCSQT 03/10/2022 Quyết định v/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường Năm học 2022-2023
10 Số: 78/QĐ-THCSQT 03/10/2022 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, năm học 2022-2023
11 08/KH-THCSQT 07/03/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2023
12 Số: 02/QĐ-THCSQT 06/01/2023 QĐ số 02/QĐ-THCSQT v/v Ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ và Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023
13 Số: 11/QĐ-THCSQT 07/02/2023 QĐ V/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
14 Số: 244 /QĐ-KHVN 28/07/2022 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP
15 Số: 79/QĐ-THCSQT 03/10/2022 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường Năm học 2022-2023
16 Số: 78/QĐ-THCSQT 03/10/2022 Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Năm học 2022-2023
17 36/KH-THCSQT 11/10/2022 Kế haochj Triển khai và thực hiện Đơn vị học tập năm 2022
18 88/QĐ-THCSQT 10/10/2022 QĐ Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đơn vị học tập năm 2022
19 20/BC-THCSQT 15/06/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2021-2022 và Kế hoạch triển khai Quy chế công khai năm học 2022-2023
20 27/BB-THCSQT 14/06/2022 Niêm yết công khai kết quả giáo dục, công khai cơ sở vật chất, công khai đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Quế Thuận năm học 2022-2023
21 Số: 45/QĐ-THCSQT 10/06/2022 QĐ Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai naăm học 2022-2023
22 44/QĐ-THCSQT 10/06/2022 QĐ Về việc ban hành Quy chế công khai trong nhà trường, năm học 2022-2023


Hồ sơ điện tử

Banner Liên kết

Thư viện Hình ảnh

Văn bản pháp luật

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 88
Tháng này 408
Tổng truy cập 3881239