Văn bản Pháp quy

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 244 /QĐ-KHVN 28/07/2022 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP
2 Số: 79/QĐ-THCSQT 03/10/2022 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường Năm học 2022-2023
3 Số: 78/QĐ-THCSQT 03/10/2022 Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Năm học 2022-2023
4 36/KH-THCSQT 11/10/2022 Kế haochj Triển khai và thực hiện Đơn vị học tập năm 2022
5 88/QĐ-THCSQT 10/10/2022 QĐ Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đơn vị học tập năm 2022
6 20/BC-THCSQT 15/06/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2021-2022 và Kế hoạch triển khai Quy chế công khai năm học 2022-2023
7 27/BB-THCSQT 14/06/2022 Niêm yết công khai kết quả giáo dục, công khai cơ sở vật chất, công khai đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Quế Thuận năm học 2022-2023
8 Số: 45/QĐ-THCSQT 10/06/2022 QĐ Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai naăm học 2022-2023
9 44/QĐ-THCSQT 10/06/2022 QĐ Về việc ban hành Quy chế công khai trong nhà trường, năm học 2022-2023
10 46/QĐ-THCSQT 13/06/2022 QĐ Công bố công khai kết quả giáo dục, công khai cơ sở vật chất, công khai đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Quế Thuận năm học 2022-2023


Hồ sơ điện tử

Banner Liên kết

Thư viện Hình ảnh

Văn bản pháp luật

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 2
Hôm nay 36
Tháng này 2175
Tổng truy cập 3875439