Văn bản Pháp quy

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 53/KHPC-THCSQT 05/12/2023 Kế hoạch thực hiện công tác Pháp chế, năm học 2023-2024
2 Số: 124/QĐ-THCSQT 04/12/2023 QĐ_Về việc thành lập Tổ tiếp nhận và nghiệm thu thiết bị dạy học
3 Số: 123/QĐ-THCSQT 04/12/2023 Quyết định về việc thành lập Tổ Pháp chế, năm học 2023-2024
4 Số: 42/KH-THCSQT 05/10/2023 Kế hoạch Thành lập các Câu lạc bộ trong trường học, năm học 2023-2024
5 Số: 112/QĐ-THCSQT 17/10/2023 QĐ_Về việc ban hành Quy chế hoạt động của các Câu lạc bộ trong nhà trường, năm học 2023-2024 và những năm học tiếp theo
6 Số: 50/KH-THCSQT 18/10/2023 Kế hoạch Triển khai công tác tư vấn tâm lý học đường, năm học 2023-2024
7 Số: 111/QĐ-THCSQT 16/10/2023 QĐ_Về việc kiện toàn Tổ tư vấn tâm lý học đường, năm học 2023-2024
8 Số: 01/KH-HĐT 02/10/2023 Kế hoạch Hoạt động Hội đồng trường, năm học 2023-2024
9 Số: 49/KH-THCSQT 19/10/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo của Trường THCS Quế Thuận
10 Số: 46/KH-THCSQT 18/10/2023 Kế hoạch Kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023
11 Số: 109/QĐ-THCSQT 16/10/2023 QĐ_Về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023
12 Số: 45/KH-THCSQT 12/10/2023 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống ma túy và thuốc lá mới trong nhà trường
13 Số 106/QĐ-THCSQT 11/10/2023 QĐ_Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm trong trường học, năm học 2023-2024
14 Số: 44/KH-THCSQT 11/10/2023 Kế hoạch Chỉ đạo công tác chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, năm học 2023-2024
15 Số: 105/QĐ-THCSQT 11/10/2023 Quyết định Thành lập Ban kiểm tra việc dạy thêm, học thêm năm học 2023-2024
16 Số: 104/QĐ-THCSQT 09/10/2023 QĐ_Về việc thành lập Hội Chữ thập đỏ Trường THCS Quế Thuận, năm học 2023-2024
17 Số: 102/QĐ-THCSQT 05/10/2023 QĐ_Về việc thành lập các Câu lạc bộ trường học, năm học 2023-2024
18 Số: 36/KH-THCSQT 26/09/2023 Kế hoạch Kiểm tra nội bộ nhà trường, năm học 2023-2024
19 Số: 101/QĐ-THCSQT 02/10/2023 QĐ thành lập Hội đồng xét năng lương trước thời hạn năm 2023
20 Số: 40/KH-THCSQT 27/09/2023 Kế hoạch Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng; phòng, chống khủng bố; GDQPAN năm học 2023-2024
21 Số: 92/QĐ-THCSQT 18/09/2023 QĐ_Về việc công bố công khai số liệu các khoản thu đầu năm học 2023-2024
22 Số: 98/QĐ-THCSQT 26/09/2023 QĐ_Thành lập Tổ mạng lưới Thư viện- Thiết bị, năm học 2023-2024
23 Số: 39/KH-THCSQT 26/09/2023 Kế hoạch Về công tác tiếp Công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
24 Số: 97/QĐ-THCSQT 26/09/2023 Quyết định Về việc thành lập Tổ công tác thiết bị dạy học, năm học 2023-2024
25 Số: 96/QĐ-THCSQT 26/09/2023 QĐ_Thành lập Tổ Cộng tác viên Thư viện, năm học 2023-2024
26 Số: 95/QĐ-THCSQT 26/09/2023 QĐ_Về việc kiện toàn Ban chăm sóc sức khoẻ học sinh, năm học 2023-2024
27 Số: 94/QĐ-THCSQT 25/09/2023 QĐ_Ban hành Quy chế Tiếp Công dân
28 Số: 93/QĐ-THCSQT 25/09/2023 QĐ_Tổ Tiếp Công dân, năm học 2023-2024
29 Số: 34/KH-THCSQT 25/09/2023 KH_Triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU ngày 13/12/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam
30 Số: 91/QĐ-THCSQT 18/09/2023 QĐ_Ban đại diện CMHS, năm học 2023-2024
31 Số: 90/QĐ-THCSQT 18/09/2023 QĐ_Tổ kiểm tra hồ sơ xét đề nghị mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong Trường THCS Quế Thuận
32 Số: 89/QĐ-THCSQT 15/09/2023 QĐ_Ban hành Quy chế dân chủ cơ sở, năm học 2023-2024
33 Số: 88/QĐ-THCSQT 15/09/2023 QĐ_Thành lập Ban thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, năm học 2023-2024
34 Số: 87/QĐ-THCSQT 12/09/2023 Quyết định Nội quy PCCC cơ sở, năm học 2023-2024
35 Số: 86/QĐ-THCSQT 12/09/2023 Quyết định Quy chế hoạt động của Đội PCCC cơ sở năm học 2023-2024
36 Số: 85/QĐ-THCSQT 12/09/2023 Quyết định Đội PCCC cơ sở, năm học 2023-2024
37 Số: 23/KH-THCSQT 11/09/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBVC, năm học 2023-2024
38 Số 05/TB-THCSQT 11/09/2023 Thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách, năm học 2023-2024
39 Số: 82/QĐ-THCSQT 07/09/2023 QĐ_Ban hành Quy chế sử dụng hồ sơ điện tử nhà trường
40 Số: 81/QĐ-THCSQT 06/09/2023 QĐ_Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT năm học 2023-2024
 1 2 » Next 


Hồ sơ điện tử

Banner Liên kết

Thư viện Hình ảnh

Văn bản pháp luật

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 2
Hôm nay 59
Tháng này 708
Tổng truy cập 3892969